2024

2023

Polugodišnji izveštaj Bag AD jan-jun 2023

Tabela xls

Poziv za skupštinu Bag potpisan

Godišnji izveštaj za 2022. godinu BAG ad – potpisan

2021

BAG AD – Izveštaj sa održane skupštine, odluke i zapisnik
BAG AD Skupština Jun 2021
BAG AD poziv za skupštinu 2021.- potpisan

Godišnji izveštaj za 2020. godinu

2020

2019

Godišnji izveštaj za 2019. godinu BAG ad potpisan
BAG – dokumentacija 14.6.2019.

2018

BAG – Godišnji izveštaj 2018.
BAG Zapisnik Skupštine akcionara 14.06.2018

2017

GFI 2017 BAG AD
BAG – Zapisnik sa godišnje sednice skupštine akcionara
Godišnji dokument o objavljenim informacijama – 18.05.2018.

2016

Zapisnik sa sednice skupstine akcionara – 20.06.2016
BAG – izveštaj sa održane skupštine, odluke i zapisnik
BAG godišnja skupština donete odluke i rezultati glasanja
POZIV za skupštinu BAG ad – potpisan
Punomoćje za skupštinu akcionara na dan 20.06.2016
Zajedničko punomoćje za skupštinu akcionara na dan 20.06.2016
Izveštaj nezavisnog revizora 2016.
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca

2015

BAG – godišnji dokument o objavljenim informacijama 2015.
Javnobeležnički zapisnik sa skupštine 29.06.2015 – BAG ad
BAG SKUPSTINA 29.06.2015 – Donete odluke i glasanje
Godišnji finansijski izveštaj
Izveštaj nezavisnog revizora 30.04.2015.

2014

Skupština BAG 01.08.2014.- Zapisnik
Odluke i rezultati glasanja – SKUPŠTINA 01.08.2014.


Donete odluke, rezultat i zapisnik skupštine akvionara 20.01.2014.

BAG – zapisnik sa vanredne skupstine 20.01.2014.
DONETE ODLUKE i rezultat glasanja sa vanredne skupstine 20.01.2014

Zapisnik sa skupstine akcionara odrzane 19.06.2014.
Donete odluke i rezultat glasanja – skupština 19.06.2014
Godišnji dokument o objavljenim informacijama “Bag” A.D

2013

Finansijski izveštaj za 2013. godinu

Finansijski izveštaj za 2013. godinu – potvrda o prijemu
Izveštaj nezavisnog revizora