Naš cilj je da zadržimo svoje mesto u prisutnosti sve snažnije domaće i svetske konkurencije, da stalno povećava zadovoljenje korisnika ispunjavanjem i poboljšavanjem njihovih zahteva i očekivanja, da neprekidno ulaze u tehničko-tehnološki razvoj i unapređenje i da uvek bude bar za korak ispred konkurencije na tržištu.
Misija kompanije BAG jeste da bogatim asortimanom, standardno visokog kvaliteta, koristeći zdrave prirodne sirovine, zadovoljava zelje i potrebe potrošača. Pri tom, BAG AD kao savremena kompanija, treba da bude okrenuta ka kontinuiranoj komunikaciji sa svojim potrošačima, koristeći povratne informacije sa trzišta na osnovu kojih će planirati svoje buduće poslovanje. Na taj način kompanija BAG će prilagoditi svoj asortiman stvarnim potrebama i željama potrošača, i ujedno obezbediti njihovu trajnu lojalnost.
Naša vizija jeste da postigne stoprocentnu pozicioniranost u svesti potrošača i na taj način obezbedi dugoročno očuvanje liderske pozicije na celokupnom tržištu SRBIJE.

Objave

Zapisnik sa godisnje redovne sednice – 17. jul 2020.

BAG – dokumentacija 9. jul 2020.

BAG – Dokumentacija – 2. jun 2020.

Godišnji izveštaj za 2019. godinu – BAG ad Bačko Gradište- potpisan

BAG – dokumentacija 14.6.2019.

BAG – dokumentacija 14.05.2019.

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА

BAG – Godišnji izveštaj 2018.

BAG – Zapisnik skupštine akcionara – 14.06.2018.

BAG – sa Skupštine 14.06.

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ O ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА – БАГ АД БАЧКО ГРАДИШТЕ

BAG – Dokumentacija – 12.maj 2018.

GFI 2017 BAG AD

BAG – Zapisnik sa godišnje sednice skupštine akcionara

Izveštaj sa održane redovne skupštine – 30.06.2017.

BAG – Dokumentacija – 30.05.2017.

Godišnji zapisnik o objavljenim informacijama – BAG

Zapisnik sa sednice skupstine akcionara – 20.06.2016

Izveštaj o održanoj sednici skupštine akcionara

Godišnja skupština – donete odluke i rezultati glasanja

Glasacki listic za glasanje u odsustvu za skupstinu akcionara na dan 20.06.2016. godine

POZIV za skupstinu BAG ad-potpisan

Prava akcionara vezana za skupstinu drustva zakazanu za 20.06.2016. godine

Predlog Odluka sednice skupstine drustva akcionara na dan 20.06.2016

Punomocje za skupstinu akcionara na dan 20.06.2016

Zajednicko punomocje za skupstinu akcionara na dan 20.06.2016


Izvestaj nezavisnog revizora

Pravilnik o postupku unutrasnjeg uzbunjivanja – BAG

Годишњи финансијски извештај за привредна друштва ГФИ-ПД

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Javnobeleznicki zapisnik sa skupstine 29.06.15 – BAG ad

Skupština društva akcionara 29.06.2015.

Skupština društva akcionara 29.05.2015.

Godišnji finansijski izveštaj

Izveštaj nezavisnog revizora 30.04.2015.

Zapisnik sa skupštine 01.08.2014.

Odluke i rezultati glasanja sa skupštine 01.08.2014. godine

Vanredna sednica skupštine akcionara BAG AD dana 01.08.2014. godine

Zapisnik sa skupstine akcionara odrzane 19.06.2014.

Donete odluke i rezultat glasanja – skupština 19.06.2014

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Dokumentacija za skupštinu akcionara

Finansijski izveštaj za 2013. godinu i izveštaj nezavisnog revizora

Donete odluke, rezultat i zapisnik vanredne sednice skupstine akcionara 20.01.2014.

Vanredna skupština akcionara

Održana vanredna skupština akcionara 05.12.2013. godine

Skupština društva akcionara 05. decembra 2013. godine